Vem har rätt att stjäla horisonten?

Debattartikel i JP 16/2 - 2012

Vem har rätt att "stjäla" horisonten? Om man står vid Vätterns strand och ser mot Holaveden, mot Brahehus, kan man inte längre avläsa naturens, sluttningarnas visuella värden. De snurrande rotorbladen, vindkraftverken, berövar oss landskapsbilden. Ögat får ingen punkt för vila. Det är faktiskt något som våra hjärnor behöver.

Vem har tagit sig rätten att monopolisera den visuella allemansrätten?

Säkert kan många med mig erinra sig resonemang och debatter som böljade av och an i medier, då det fanns förslag om att Brahehus skulle kopplas ihop med restaurationsbyggnader. Detta fick inte ske var miljövårdares, alla kategorier, bestämda uppfattning.

Vi har i vårt land haft omfattande debatter om orörda älvar. Och sett det som en självklarhet att bevara miljöer, trots att vattenkraft är en oslagbar ren energikälla. Vi har - såvitt jag förstår - ångrat att stränder belamrats med järnvägsspår och asfalterad E:4:a

I decennier har byggnadsnämnder haft åsikter om enskilda hus takvinklar och fasader. Vi har funnit oss i regelverk som styrt, nära nog i minsta detalj.Det är inte alltid kartritare och myndigheter, beslutsfattare och tillfälliga opinioner, varit klokskap och visdom personifierad.

När nu E-ON och andra bolag, som satsar på vindkraft, etablerar sig och tar över landskapsbilden, verkar det som om lokal- och rikspolitiker flyr debatter och ställningstaganden.

Det är självklart att alla vill ha ren energi. (Kanske kan det dock behöva påminnas om att inget vindkraftverk finns sim sala bim utan att energi krävts).

Det är givet att vi alla styrs av marknadsekonomi. Det är inte ett uns egendomligt att enskilda och bolag vill tjäna pengar. Det är snarare nödvändigt att så är fallet! Men före sådana intressen, överst, måste demokratisk lyhördhet och respekt för den enskilda individens åsikter finnas.

Nu är det örserumsbornas tur. Ska det verkligen vara omöjligt att ärligt och konstruktivt lyssna på vad människor hyser för åsikter om sin egen närmiljö?Det finns stora arealer i vårt land - på avsevärd distans från boendemiljöer - på vilka vindkraft kan monteras upp utan att boende behöver känna sig illa berörda..

Alltjämt är det ju ändå så att energin är till för människan och inte vise versa.Det är inte rimligt - så noga det har gått har jag följt debatten - att byars befolkning ska behöva nöja sig med vad som i varje fall kan uppfattas som dribbel och ovilja/oförmåga att lyssna.

Landskapsbilden i Örserum är under omvandling. Den som påstår något annat sviker ärligheten. Det är just de som bor i Örserum, inte vi andra, som får uppleva detta. Och det är förödande för demokrati och respekt, om ansvariga och beslutsfattare inte lyssnar eller lyssnar och i själva verket inte bryr sig.

Alf Svensson, Europaparlamentariker och grännabo
Publicerat den 16 februari 2012