Kristdemokraterna är för en noggrann ursprungsmärkning av kött

Kristdemokraterna är för att EU ska upprätthålla en förståelig och noggrann ursprungsmärkning av kött. Den rapport som Kristdemokraterna röstade för i januari 2014 handlade om fusk i livsmedelskedjan till följd av den så kallade “hästköttskandalen”. Hur man bäst kommer åt detta fusk i livsmedelskedjan handlar om annat än märkning av produkter. Fusket handlar om oärlighet, bristande moral och för dåliga kontroller. EU har sedan länge en bra lagstiftning som gäller ursprungsmärkning av nötkött. Om varan är märkt med "Ursprung Sverige" betyder det att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Lagstiftning finns alltså redan på plats däremot är efterlevnad och kontroll bevisligen dålig. Att någon längs med livsmedelskedjan väljer att ljuga avhjälps inte av att man kräver en lagstiftning som redan finns på plats.

I februari 2014 röstade parlamentet om en rapport som handlar om just ursprungsmärkning och vad detta ska innefatta. Så här refererade man på Europaparlamentets hemsida: “Ett förslag från EU-kommissionen som skulle göra det möjligt att märka fläskkött som uppfött i ett EU-land även om grisen bara varit där i fyra månader röstades på torsdagen ner av Europaparlamentet. Ledamöterna anser att reglerna för ursprungsmärkning av färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä bör följa samma stränga krav som märkning av nötkött, för att inte vilseleda konsumenterna.
Enligt det föreslagna systemet skulle märkningen bara uppge uppfödningsort och slaktort. Grisar skulle anses vara uppfödda i ett visst land om de bott där i minst fyra månader och för fåglar skulle det räcka med en månad. EU-kommissionen föreslog inte att man skulle uppge födelseort, trots att parlamentet flera gånger har efterfrågat det.”


Kristdemokraterna stödjer att även märka ut var djuret är fött. Eftersom detta gäller för nötkött är det närmast vilseledande att inte nyttja samma slags märkning på annan typ av kött. Därför röstade Kristdemokraterna tillsammans med en majoritet i parlamentet emot kommissionens förslag till krav på ursprungmärkning av kött från svin, får, get och fjäderfä. Vi krävde att ursprungsmärkningen även skulle innefatta födelseort. Här är vi överens med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Publicerat den 24 maj 2014