Timmerförordningen och EU:s åtgärder mot illegal handel med timmer

Naturskyddsföreningen hävdar på sin FB-sida att jag tillsammans med andra röstade JA till att ”EU ska importera illegalt avverkad regnskog”. Detta är ett felaktigt påstående.

Olaglig avverkning av trä – avverkning som strider mot lagar och bestämmelser i det land där avverkningen sker – har allvarliga ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekter på några av världens mest värdefulla skogar och de samhällen som är beroende av dem.
EU har sedan 2003 inrättat ett så kallat FLEGT-avtal. Det syftar till att motverka illegal handel med trä genom att länder som ingår avtal lovar att avverkningen har gått lagenligt till. Dessa avtal har jag konsekvent röstat för. Den senaste översynen av FLEGT-avtalet röstades i april i år.

Den så kallade timmerförordning, som parlamentet röstade om 2010 täckte in flera områden och handlade inte bara om att man ska följa de nationella lagar som finns.

Det som jag inte kunde stödja var de regler om väldigt långtgående spårbarhetskrav och tillbörlig aktsamhet på trävaror som även skulle gälla produkter av blandade träslag, såsom till exempel olika plywood-material och papper till böcker. Ett sådant märkningskrav skulle i praktiken få helt orimliga konsekvenser för leverantörer av trävaror, de skulle behöva spåra och lista exakt varje träflinga i varje bokhylla, bok eller annan trävara och märka förpackningen. Spårbarhetskravet skulle också gälla produkter som t.ex. träpellets till värmepumpar.

Jag antar att Naturskyddföreningen menar att utan spårbarhetskrav för blandade trämaterial, så kan det i teorin slinka med någon bit av ett regnskogsträd i en plywoodskiva som når Europa. Det är troligen sant. Men att utifrån den tesen hävda att ”Alf Svensson röstat ja till import av illegalt avverkad regnskog”, är ju en stor överdrift som balanserar på gränsen till osanning.

Foto: CIFOR Publicerat den 9 maj 2014