Fidesz valseger i Ungern

Viktor Orbán och hans parti Fidesz har åter vunnit vad man i all rimlighets namn måste kalla en “jordskredsseger”.
Halva ungerska befolkningen ger honom sitt stöd. Vänsteralliansen når upp till hälften. Svenska medier kastar sig över Viktor Orbán. Han presenteras i det närmaste som diktator. Det är inte rimligt, enligt min uppfattning, att betygsätta Orbán om man inte samtidigt erinrar sig vilken mer än miserabel situation socialister hade försatt landet i. Korruption och lögner hade förött Ungern. Det perspektivet kan man inte utelämna om man vill vara seriös. En statsminister som får två tredjedelar bakom sig och som drivs av reformvilja och som - odiskutabelt - lyckas få sitt land på fötter gör också misstag, men de bedömare och analytiker som fixerar sig vid att det av och till gått för fort för Viktor Orbán blir inte särdeles trovärdiga.
En mycket respekterad polsk författare, Igor Janke har skrivit boken - den är översatt till tyska - Viktor Orbán ein Stürmer in der Politik. Han skriver: Viktor Orbán är en helt annan slags politiker än vi är vana vid. Han anbefaller lösningar som går på tvärs emot vad som är accepterat och på modé i Europa. Han använder ett språk som inte är populärt i de europeiska huvudstäderna. Utan omskrivningar säger han vad andra inte vågar säga. Orbán nämner saker vid namn…

Ist ein ganz anderer Typ politiker, als die uns bekannte Mehrheit der Politiker. Er empfiehlt Lösungen, die allem entgegenstehen, was monumentan in Europa en vogue und akzeptiert ist. Er benutzt eine Sprache, wie sie heute in den grossen Hauptstädten unsere Erdteils überhaupt nicht populär ist. Ohne Umschweife spricht er aus, was andere sich nicht zu sagen trauen. Orbán nennt die Dinge beim Namen…

Igor Janke skriver att det finns “två sätt att tolka Orbán...Vilket är det riktiga? Jag har inte svaret. Jag vet bara en sak: Jag hade under mer än ett års tid möjligheten att nära få följa en av vår tids mest intressanta politiker.

“zwei Möglichkeiten Orbán zu interpretieren”...”Welche Version ist die richtige? Die antwort kenne ich nicht. Ich weiss nur einer: Ich hatte mehr als ein Jahr lang die gelegenheit, aus nächster Nähe einen der interessantesten Politiker unserer Zeit zu beobachten.”

Det vore väl inte helt fel, som det visst kan heta, att ta del av Jankers bok om “ein Stürmer” innan man vet allt. Publicerat den 7 april 2014