Vad beror det på att vi i Sverige intresserar oss så lite för valet till Europaparlamentet?

Vad beror det på att vi i Sverige intresserar oss så lite för valet till Europaparlamentet? Kom inte och påstå att opinionsbildare och partiorganisationer ligger i för att få svenska väljare att göra något så självklart som att engagera sig för den gemenskap, EU, som Sverige inte skulle klara sig utan!

Relativt ofta påpekas det dock, så där lite vid sidan om, att 60-70 procent av kommunfullmäktigeförsamlingarnas ärendelistor har beröring med/är relaterade till/ och redan har avhandlats i EU. Det är i sig nog så uppseendeväckande, men detta är självfallet inte en slutsats som innebär att 30-40 procent av de ärenden som beslutas i Europaparlamentet ligger vid sidan om svenskens vardag. Det är den enklaste sak i värden att rada upp ärendeförteckningar i massor som i allra högsta grad har med vår vardag att skaffa men som för den skull inte kan länkas till kommunfullmäktigelistor. Självfallet! Vi är gränslöst beroende av varandra i Europa och även globalt!

Personligen tror jag att den svenska EU-debatten lider, just lider, av att det existerar en vanföreställning om att svenska politiker – läs riksdagsledamöter och partiorganisatörer - sitter fast i en mer eller mindre hemlig dragkamp om den politiska makten. Och att det gäller att ta spjärn för att ”Bryssel” inte ska dra åt sig ytterligare makt.

Det måste vara dags för riksdagsförvaltning och utskottsförvaltningar et cetera att bygga broar istället för att som nu – enligt min uppfattning – koncentrera sig på att ”ta tillbaka” eller att ”inte släppa ifrån sig”. Vem vet vad man egentligen åsyftar eller har i tanken? I varje fall inte jag!


Bild: European Commission Publicerat den 7 april 2014