Enfaldiga statsvetare!

Kristdemokraterna har firat 50-årsjubileum. I åtskilliga tidningar och medier har vårt parti skildrats både insiktsfullt och trevligt. Kristdemokraterna har lyckats med mycket! Det är förstås så att såväl partier som individer gör felsteg. Det ska man inte sticka under stol med. Vill man koncentrera sig på det som borde varit annorlunda eller hanterats på ett annat sätt så står möjligheter alltid till buds. Men så kommer frågeställningen: Vad bör partiet satsa på för att få bättre siffror?
Det är inte så särdeles stor idé att då repetera att valet avgörs på upploppet. Det vet frågeställarna förmodligen, men man vill ha ett sakpolitiskt svar.
- Betona “kristna värderingar”. Det är säkert ett svar som givits från många håll.
Men si då skriver och uttalar sig statsvetare - inte alla förstås - och ledarskribenter - inte alla förstås - att intresset för “kristna värderingar” numera skulle vara så litet, omfattas av så få, att mängden individer inte skulle räcka till för ett lyft.

Kära nån, det är enfaldigt och enögt att göra gällande något sådant! Att tro eller inbilla sig att kristna värderingar skulle vara liktydigt med hur många pingstvänner eller EFS:are eller...det finns mellan Smygehuk och Treriksröset är så vilset det kan vara. Visserligen har vi, svenskar i gemen, berövats eller förlorat vårt religiösa civilkurage men de existentiella frågorna, värderingsformuleringar och medvetande om vår kulturs fundament existerar hos de allra, allra flesta svenskar och européer!
- Är du jude, kristen eller muslim? Det är en ordinär europeisk frågeställning.
“Kristna värderingar” - det är inte något som kan eller ska fösas in i en större eller mindre inhägnad, frikyrklig eller inte frikyrklig!
“Kristna värderingar” existerar i allra högsta grad också utanför konfessionella zoner.

Publicerat den 1 april 2014